การตลาดออนไลน์ ประโยชน์ของ Google Analytics ตัวช่วยธุรกิจเติบโตที่เจ้าของกิจการต้องรู้!

การตลาดออนไลน์ ประโยชน์ของ Google Analytics ตัวช่วยธุรกิจเติบโตที่เจ้าของกิจการต้องรู้! กล่าวได้ว่าในปัจจุบันนี้โลกของการทำธุรกิจออนไลน์นั้นมีการเติบโตขึ้นในทุก ๆ ปี และคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยหากเราสามารถรู้ได้ว่าเว็บไซต์ของเรามีจำนวนผู้เข้าใช้งานวันละกี่คน เป็นเพศไหน อายุเท่าไหร่ และอาศัยอยู่ที่ไหน

วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Google Analytics คืออะไร มีส่วนช่วยสำคัญอย่างไรบ้างในการทำการตลาดในปัจจุบัน GA เป็นเครื่องมือวัดผลทางการตลาดที่จะมาช่วยสร้างโอกาสให้กับเจ้าของเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและช่วยต่อยอดการทำธุรกิจออนไลน์ในอนาคต

Google Analytics คืออะไร ?

Google Analytics คือ บริการของ Google ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์ได้ทราบถึงข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของตัวเองได้แบบ Real-Time โดย Google Analytics สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ ลักษณะของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ พฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ รวมทั้งสถิติการเข้าชมในแต่ละหน้าเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำมาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการตลาดให้ดียิ่งขึ้น

Google Analytics คืออะไร แล้วทำไมถึงควรใช้ ?

Google Analytics หรือ GA จะช่วยเก็บข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าใช้งานบนเว็บไซต์เพื่อช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำรายงานต่าง ๆ ไปใช้วิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ทั้งยังช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์นั้นรู้จักเว็บไซต์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นผ่านข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในระดับรายชั่วโมง, รายวัน, รายเดือน หรือแม้แต่รายปี และที่สำคัญเป็นบริการที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ซึ่งหมายความว่าเราสามารถนำข้อมูลล้ำค่าเหล่านี้มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ธุรกิจของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว สามารถเข้าไปติดตั้งและใช้งานได้ที่ http://www.google.com/analytics/ หากใครติดตั้งไม่เป็นสามารถอ่านคำแนะนำในการติดตั้งได้ที่นี่

จุดเด่นในการใช้งาน

ติดตั้งง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
สามารถผูกกับบัญชี Google Ads เพื่อช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของการทำโฆษณาได้
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้บ้าง

สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน 4 กลุ่มรายงานหลัก ได้แก่ Audience, Acquisition, Behavior และ Conversion Report
Google Analytics ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรได้บ้าง

Audience Report
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราในลักษณะของภูมิประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ เมืองหรือประเทศที่อาศัยอยู่ และข้อมูลที่เกี่ยวกับความสนใจและความชอบส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทั้งยังสามารถบอกรายละเอียดลงลึกได้ถึงยี่ห้อและอุปกรณ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เลยทีเดียว

Acquistion Report
สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางธรรมชาติ (Organic), ช่องทางโฆษณา, ช่องทาง Social Media หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมว่ามีผู้ใช้งานทั้งรายเก่าและรายใหม่รับรู้และแล้วเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้มากแค่ไหน เข้าถึงได้จากแคมเปญอะไร และยังสามารถแสดงข้อมูลของผู้เข้าชมได้ด้วยว่ามาจาก Keyword อะไร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจเลือกช่องทางในการทำการตลาด

Behavior Report
เป็นรายงานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลว่าเว็บไซต์ของเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมเว็บไซต์มากน้อยแค่ไหน ทั้งยังช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานในแต่ละหน้าเว็บไซต์ได้ว่าผู้ใช้งานเข้าหรือออกจากหน้าเว็บไซต์อะไรบ้าง แต่ละหน้าเว็บไซต์ถูกโหลดขึ้นมากี่ครั้ง อยู่ในหน้าเว็บไซต์นั้นนานแค่ไหน รวมถึงยังสามารถบอกความเร็วเฉลี่ยในการโหลดแต่ละหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Conversion Report
แสดงรายงานเพื่อใช้วิเคราะห์ความสำเร็จของจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้บน Google Analytics ยกตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินบนเว็บไซต์ ทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ด้วยว่าตั้งแต่เริ่มเข้าเช้างานเว็บไซต์จนกระทั่งผ่านขั้นตอนทั้งหมดจนมาจบที่กระบวนการซื้อขายนั้นใช้เวลาแค่ไหน ลำดับการเข้าชมแต่ละหน้าเว็บไซต์เป็นอย่างไร และใช้หน้าเวลาอยู่บนหน้าเว็บไซต์ไหนมากหรือน้อยที่สุด